ผู้สอน
ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

421-111-2/58 Literacy and Utilization of Information


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18794

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อแลกเปลี่ยน มอบหมายและส่งงาน รวมถึงซักถามปัญหาในการเรียนการสอน