ผู้สอน
นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ปลาย 58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18798

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา