homeการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษา C)
personperson_add
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษา C)

ผู้สอน
นาย เรืองสิทธิ์ นามกอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษา C)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
188

สถานศึกษา
โรงเรียนน้ำพองศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)