ผู้สอน
นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ปลาย 58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18804

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 และวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.