345-102 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (section 01) 2/2558
ผู้สอน

สุนิดา รัตโนทยานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
345-102 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (section 01) 2/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18806

สถานศึกษา
ม.สงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

Computer and Programming


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.