เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-255 Multimedia Lab 2-2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านมัลติมีเดีย ในการสร้าง กราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบมีปฏิสัมพันธ์