ผู้สอน
ชูพงศ์ ปัญจมะวัต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

มนุษยสัมพันธ์ ภาคปลาย 58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18812

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับสนับสนุนการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์ ภาคปลาย 58 ควบคู่กับระบบ LMS ของวิทยาลัย