มนุษยสัมพันธ์ ภาคปลาย 58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับสนับสนุนการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์ ภาคปลาย 58 ควบคู่กับระบบ LMS ของวิทยาลัย