ผู้สอน
ศิริบุญญา แกล้วกล้าหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์และถิติในชีวิตประจำวันปลาย 2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18818

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.