การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ
ผู้สอน

ศรินทิพย์ หนูชัยแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18825

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช.2/1 สาขางานบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.