homeศูนย์ GPA สพม 31
person
ศูนย์ GPA สพม 31

ผู้สอน
นาง ชูศิลป์ นาราหนองแวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศูนย์ GPA สพม 31

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1884

สถานศึกษา
ชุมพวงศึกษา

คำอธิบายวิชา

ส่งข้อมูลGPA


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)