ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2558
ผู้สอน

ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18841

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการกระจายของสัตว์ทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยที่ทำให้สัตว์มีการปรับตัวและกระจายตัว สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสัตว์ มนุษย์และการกระจายของสัตว์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.