ผู้สอน
ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

425-101 Man and Civilization Heritage 2.2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18842

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิฃา 425-101 มรดกทางอารยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2558