ผู้สอน
ดร อารีรัตน์ ทศดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Macroeconmics I


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18845

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น