1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู


ผู้สอน
นาย กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

รหัสวิชา
1885

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายวิชา

ทดสอบสร้างระบบการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books