home1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
person
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

ผู้สอน
นาย กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1885

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดสอบสร้างระบบการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)