เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-336 Principles of Investment

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดการลงทุน การลงทุนกับการเก็งกำไร นโยบายการลงทุนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าเงินลงทุน วิธีการและการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการลงทุนแต่ละประเภท การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน และการตัดสินใจเลือกลงทุน