เคมีครูโบ๊ทค่อนข้างจะผอม

ศิวกร เสริมประเสริฐ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเคมีเพิ่มเติม 3 เรื่องสมดุลเคมี ที่เรียนในห้องเรียนสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนได้ในวิดีโอและชุดการสอนต่อไปนี้