เคมีครูโบ๊ทค่อนข้างจะผอม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิวกร เสริมประเสริฐ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วิชาเคมีเพิ่มเติม 3 เรื่องสมดุลเคมี ที่เรียนในห้องเรียนสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนได้ในวิดีโอและชุดการสอนต่อไปนี้