ทักษะการเขียนภาษาไทย 2
ผู้สอน

นิยะนันท์ สำเภาเงิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทักษะการเขียนภาษาไทย 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18857

สถานศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของผู้เรียน (นักศึกษาจีน เอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ปี 3) เน้นการเขียนเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นต่อการงานอาชีพ โดยมีความยาก ต่อเนื่องจากทักษะการเขียนภาษาไทย 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.