ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ผู้สอน
นาง ทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา
1886

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

คำอธิบายวิชา

cheekyเป็นห้องเรียนคุณภาพ..มีขนาดความกว้าง-ยาว มาตรฐาน ภายในห้องประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จอฉาย และเครื่องโปรเจ๊คเตอร์ สื่อและนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้..มีทั้งที่ครูสร้างขึ้นและนำมาเสนอ เช่น ในรูปแบบของสื่อ CAI การนำเสนอด้วย โปรแกรมอื่นๆ ซึ่งตรงและสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ที่ครูใช้..หรือนักเรียนนำเสนอให้ครูเป็นผู้ประเมิน ซึ่งสะดวก..รวดเร็ว เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพสนองซึ่งการเรียนรู้..


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books