ผู้สอน
นาง ทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1886

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

cheekyเป็นห้องเรียนคุณภาพ..มีขนาดความกว้าง-ยาว มาตรฐาน ภายในห้องประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์ 1 ชุด จอฉาย และเครื่องโปรเจ๊คเตอร์ สื่อและนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้..มีทั้งที่ครูสร้างขึ้นและนำมาเสนอ เช่น ในรูปแบบของสื่อ CAI การนำเสนอด้วย โปรแกรมอื่นๆ ซึ่งตรงและสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ที่ครูใช้..หรือนักเรียนนำเสนอให้ครูเป็นผู้ประเมิน ซึ่งสะดวก..รวดเร็ว เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพสนองซึ่งการเรียนรู้..