ชีวกลศาสตร์ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ กฎการเคลื่อนไหว คาน แรง สมดุล อัตราเร็ว อัตราเร่ง พลังงาน แรงเหวี่ยง การหมุน โมเมนตัม แรงเสียดทาน แรงกระทบและแรงสะท้อน