เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชีวกลศาสตร์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ กฎการเคลื่อนไหว คาน แรง สมดุล อัตราเร็ว อัตราเร่ง พลังงาน แรงเหวี่ยง การหมุน โมเมนตัม แรงเสียดทาน แรงกระทบและแรงสะท้อน