การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ(2/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนการวางแผนการผลิตและการปฏิบัติการ