ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต 2/2558 นิเทศศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18879

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต