เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การนวดกับการกีฬา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการนวด การนวดแบบต่างๆ การนวดแบบแผนไทย การนวดแบบวัดโพธิ์ การนวดแบบกีฬา ลักษณะการนวด การบีบ การกด