homeการนวดกับการกีฬา
personperson_add
การนวดกับการกีฬา

ผู้สอน
Assist.Prof. Onwaree Ingkatecha
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การนวดกับการกีฬา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1888

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการนวด การนวดแบบต่างๆ การนวดแบบแผนไทย การนวดแบบวัดโพธิ์ การนวดแบบกีฬา ลักษณะการนวด การบีบ การกด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)