ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18883

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล