COM 27021 ระบบการสื่อสารข้อมูล


Pengajar
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
Waktu masuk saat ini pada sekitar 3 jam ago

Keterangan
COM 27021 ระบบการสื่อสารข้อมูล

Nomor Identifikasi Kelas
18893

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Keterangan

COM 27021 ระบบการสื่อสารข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)