เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Calculus for Science, Engineering and Mathematics : ศุกร์เช้า

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อสมการ การแก้อสมการพหุนาม ค่าสัมบูรณ์ ขนาดของจำนวน infinitesimal finite infinite รูปแบบไม่กำหนด นิยาม และความหมายของจุดลิมิต การหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน ลิมิตของฟังชันก์ในรูปแบบไม่กำหนด ความต่อเนื่องของฟังชันก์ อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย แนวคิดของอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย กฏอนุพันธ์ กฏลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ ปฏิยานุพันธ์ ทฤษฏีมูลฐานของแคลคูลัส ปริพันธ์ การอินทิเกรตแทนค่าตัวแปร