0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ 2/2558 (กศบป.การจัดการ,การปกครองท้องถิ่น)

คำอธิบายชั้นเรียน

0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้