ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ 2/2558 (กศบป.การจัดการ,การปกครองท้องถิ่น)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18899

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้