๙๙๓-๑๒๑ มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล
ผู้สอน

นันทิยา โข้ยนึ่ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
๙๙๓-๑๒๑ มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18902

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.