ปวส.1

พัฒนะ บุตรลานช้าง

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น