ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2/58_Programming2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18907

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

BIT 1360 Programming2 ปสสท.1/3

วันพุธ 08:30-12:30 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6