เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/58_BasicIT_2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

BUA 2123 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ป.กบช 2/1

วันพุธ 13:30-16:30 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3