การพัฒนาบุคลิกภาพ(ส-อ)
ผู้สอน

วีระนุช มองอินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาบุคลิกภาพ(ส-อ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18923

สถานศึกษา
บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.1/3การตลาด เสาร์-อาทิตย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.