ผู้สอน
อรพิน รู้ยิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

MLO0303 English for Logistics


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18924

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา