Recovery English (ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ)


ผู้สอน
นาย ศรายุทธ ศรีพิบูลย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Recovery English (ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ)

รหัสวิชา
1894

สถานศึกษา
Recovery Language School

คำอธิบายวิชา

 

 
Business English Conversation
 
 
 


รื้อฟื้นและฟื้นฟูภาษาอังกฤษใหม่อีกครั้ง ในรูปแบบที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย

ถ้าภาษาอังกฤษเปรียบเสมือน ยาขมหม้อใหญ่ในสายตาของคุณ
ถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะแยะมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน
แต่นำมาประยุกต์ต่อการใช้งานจริงไม่ได้สักที
ถ้าการพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษ ต้องทำให้คุณหนักใจ
เพราะเรียงคำพูดที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้
ถ้าคุณเจอชาวต่างชาติ แล้วตื่นเต้นจนต้องหลบหน้าทุกครั้ง 
เพราะไม่รู้จะพูดยังไงหรือเขียนแบบไหน จึงจะให้ชาวต่างชาติเข้าใจและรู้เรื่อง
ถ้าคุณมีปัญหาดังที่กล่าวมา ไม่ต้องตกใจ! เพราะหลักสูตรนี้ช่วยคุณได้


ระยะเวลาเรียน 24 ชม.

เนื้อหา :

     
ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ทั้งระบบตั้งแต่ต้น โดยเริ่มตั้งแต่ประเภทคำ (Parts of Speech)
หน้าที่ของคำ ตำแหน่งการวางของคำ รวมถึงรูปแบบการเรียบเรียงและการจัดวางคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสร้างประโยคที่สมบูรณ์และถูกต้องต่อการสื่อสาร
     
  เรียนรู้ที่มาที่ไปของภาษา รวมทั้งเข้าใจ Grammar ที่สำคัญ เช่น Tenses, Voices เป็นต้น
เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง แม่นยำ แล้วคุณจะเข้าใจว่า ใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะอะไร ทำไมจึงใช้อย่างนี้ 
ใช้เมื่อไร และใช้อย่างไร
     
  เจาะลึกประเภทของ Verb เข้าใจความหมายของ Verb แต่ละรูป รวมทั้งหลักการใช้ Verb
ในแบบที่เข้าใจง่าย แล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมเจ้าของภาษาจึงเลือกใช้ Verb นั้นๆ ในประโยคต่างๆ
     
  สื่อภาพ สื่ออารมณ์ และสื่อความหมายของ Tenses ที่มีการใช้งานบ่อยๆ ด้วยหลักจินตภาพอัจฉริยะ เพื่อใช้ในการตีความ และเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
  เริ่มต้นฝึกการแต่งประโยคและวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) และประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) ทั้งในด้านการเขียนและการพูด เพื่อใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง
     
  เน้นการฝึกสร้างประโยคคำถามทุกประเภท รวมถึงเทคนิคการสร้างประโยคคำถาม ทั้งในแบบ Yes-No Question และ Wh-Question เพื่อใช้สื่อสารตามสถานการณ์จริง
     

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books