สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก.คพธ.55
ผู้สอน

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก.คพธ.55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18951

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.