homeมัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2555
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2555

ผู้สอน
นาย โซเฟียน มะเย็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1897

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2555โรงเรียนกาบังพิทยาคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)