จบ58 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ธีระชัย ปานุเวช

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น