ม.4.3

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนการเขียนโปรแกรมบูรณาการกับสมองกล