มัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2555


ผู้สอน
นาย โซเฟียน มะเย็ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2555

รหัสวิชา
1898

สถานศึกษา
โรงเรียนกาบังพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

มัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2555 โรงเรียนกาบังพิทยาคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books