มัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2555

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2555 โรงเรียนกาบังพิทยาคม