ผู้สอน
นาย ดาร์เนีย เจ๊ะหะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Medical Physiology, 2015


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18980

สถานศึกษา

Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University


คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการทำงานของอวัยวะและกลไกควบคุมการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกาย โดยแบ่งเป็นระบบต่างๆคือ ระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบไตและของเหลวในร่างกาย และระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อเป็นหลักให้เข้าใจความผิดปกติเนื่องจากโรคต่างๆและการป้องกันรักษา