โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ผู้สอน

ศรินทิพย์ หนูชัยแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18998

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.1/1 การบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.