หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2


ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ชาคริต ทองอุไร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2

รหัสวิชา
19

สถานศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

การถ่ายโอนมวลและการประยุกต์ หลักของการกลั่น การกลั่นทวิภาค การกลั่นพหุส่วนประกอบ หลักการดูดซึมก๊าซ การสกัดของเหลว การชะละลาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books