เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Biodiversity

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เรื่อง การจัดจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลก โดยผู้เรียนสามารถบอกความต่าง และจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรได้