homeมนุษย์สายพันธุ์ใหม่
personperson_add
มนุษย์สายพันธุ์ใหม่

ผู้สอน
person
ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มนุษย์สายพันธุ์ใหม่

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1900

สถานศึกษา
มหาวิชชาลัย

คำอธิบายวิชา

มาร่วมกันสร้างและมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์ขยัน สายพันธุ์เสียสละ สายพันธุ์แห่ง "คุณงามความดี..."


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)