มนุษย์สายพันธุ์ใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มาร่วมกันสร้างและมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์ขยัน สายพันธุ์เสียสละ สายพันธุ์แห่ง "คุณงามความดี..."