ผู้สอน
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียฯ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19002

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียฯ