วิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ม.1


ผู้สอน
คุณครู กุลกันยา กระจับเงิน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ม.1

รหัสวิชา
1901

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

คำอธิบายวิชา

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books