เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คพ216 2/58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนะนำพื้นฐาน แนวความคิดของการเขียนโปรแกรม ชนิดของข้อมูล โครงสร้างการควบคุมฟังก์ชัน อาเรย์ ไฟล์ พอยน์เตอร์ ออกแบบอัลกอริทึม เขียนโปรแกรม ขั้นตอนการทำงาน การทดสอบ และตรวจหาข้อผิดพลาด การแก้ปัญหาทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์