คพ216 2/58

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำพื้นฐาน แนวความคิดของการเขียนโปรแกรม ชนิดของข้อมูล โครงสร้างการควบคุมฟังก์ชัน อาเรย์ ไฟล์ พอยน์เตอร์ ออกแบบอัลกอริทึม เขียนโปรแกรม ขั้นตอนการทำงาน การทดสอบ และตรวจหาข้อผิดพลาด การแก้ปัญหาทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์