จบ58 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ธีระชัย ปานุเวช

โรงเรียนอนุบลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง )

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน