ผู้สอน
ไพศาล บรรจุสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

942-441 Seminar in Public and Enterprise Management


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19047

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน
  • ฝึกหัดการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาการบริหาร
  • Practice in the application of public administration concepts and theories in research and analysis of the business administration problem