ผู้สอน
winai Bangkhomned
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19053

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปี 3 ปีการศึกษา 2/2558

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ความสามารถของระบบอินเทอร์เน็ตที่จะช่วยสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บ เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นต้นด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย วิธีการติดตั้งเว็บไซด์ (Website) บนระบบอินเทอร์เน็ตอย่างง่าย รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมบนระบบอินเทอร์เน็ต