เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปี 3 ปีการศึกษา 2/2558

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ความสามารถของระบบอินเทอร์เน็ตที่จะช่วยสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บ เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นต้นด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย วิธีการติดตั้งเว็บไซด์ (Website) บนระบบอินเทอร์เน็ตอย่างง่าย รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมบนระบบอินเทอร์เน็ต